تست شخصیت شناسی بر اساس تصویر

تست شخصیت شناسی بر اساس تصویر
امتیاز به این post

آنچه در تصاویر می بینید پرده از شخصیت شما برخواهد داشت. در این مطلب دو تصویر داریم. خوب به هر کدام نگاه کنید و ببینید که چه چیزی در آنها اول توجهتان را به خودش جلب کرد.

اگر پیرمرد دیدید: شما حساس و ملایم بوده و نسبت به دیگران حس همدردی دارید. از آنجایی که پیرمرد را اول دیدید، احتمالا بیشتر از سمت راست مغزتان استفاده می کنید. سمت راست سمت خلاقانه و هنری تر مغز است.

اگر دختر دیدید: احتمالا متفکر، تحلیلگر و حسابگر هستید. سمت چپ مغزتان بیشتر از سمت راست فعال است. گاهی اوقات زیادی خونسرد و جدی و عملگرا می شوید. به خوبی های مردم اعتماد کنید، حتی اگر مغزتان خلافش را می گوید.

اگر ماشین دیدید: احتمالا آزادی برای شما خیلی مهم است. عاشق مسافرت هستید. به شدت اهل ماجراجویی و به دل جاده زدن هستید.

اگر مرد با دوربین را دیدید: شخص تحلیلگری هستید. بیشتر به کلیات توجه داشته و خیلی به جزئیات اهمیت نمی دهید. به لحاظ بصری بهتر یاد می گیرید. شاید بهتر باشد حواس تان به جزئیات هم باشد تا چیز مهمی را از قلم نیندازید.

اگر حرف A را دیدید: دیدن این مورد در نگاه اول در تصویر سخت است. اگر اول حرف A را دیدید یعنی چشمان تیزبینی دارید. به شدت جزئیات گرا بوده و به قوه ی شهودتان اعتماد دارید. سرنخ ها و جزئیاتی که از چشم دیگران دور می مانند را در هوا می قاپید.

 

حتما بخوانید:   از چه سنی باید کارهای خانه را به کودکان بسپاریم؟

از سراسر وب

  • کارخانه ظروف یکبارمصرف