چرا به خودمان دروغ می گوییم؟

دروغ هایی که به خودمان میگوییم
دروغ هایی که به خودمان میگوییم
4.3/5 - (3 امتیاز)

تا به حال شده به خودتان دروغ بگویید؟ چرا انسان ها به خودشان دروغ میگویند؟

🔹برای پرهیز از احساساتی که پذیرفتن واقعیت در ما ایجاد می کنند.

ما به جای روبه رو شدن با حقیقت، ما منتظر می‌مانیم تا تخیلاتمان حقیقت یابند و این گونه از حقایق زندگی مان اجتناب می‌کنیم. با انتظار کشیدن برای تبدیل واقعیت به چیزی غیرواقعی، ما به خودمان درباره‌ی عزیزانمان، خودمان و زندگی #دروغ می گوییم. ما رنج می کشیم زیرا با واقعیت می‌جنگیم، جنگی که همیشه در آن بازنده‌ایم.

دروغ گفتن به خود
انسان ها گاهی نمیخواهند واقعیت را قبول کنند

🔸دروغ هایی که به خودمان می گوییم برای ما نامریی اند. از این رو، به درمانگری نیاز داریم که به ما در دیدن آن دروغ‌ها و خسارتی که وارد کرده اند، کمک کند. آنگاه تازه می توانیم با حقایقی که از آنها اجتناب می‌کردیم روبه رو شویم.
هنگامی که خیال را رها کنیم، با واقعیت روبه رو می شویم؛ و با پذیرفتن احساساتمان و واقعیت آن‌طور که هستند، نه تنها خود واقعی مان را کشف می کنیم، بلکه دنیا را آن طور که هست در می یابیم. به این ترتیب، می توانیم به دنیا و حقایقی که آشکار می کند وارد شویم.

خطرناکترین دروغ، دروغ گفتن به خود است
خطرناکترین دروغ‌ها، دروغ گفتن به خود است

📚از کتاب دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم

حتما بخوانید:   اثر پروانه ای چیست

از سراسر وب

  • کارخانه ظروف یکبارمصرف