۳ درس بزرگ زندگی از طبیعت

۳ درس بزرگ زندگی از طبیعت
امتیاز به این post

 

مشاهده طبیعت ما را به این ادراک می رساند که زندگی متشکل از چرخه های تغییر و  سکون بی پایان است. ما بدین باور می رسیم که تغییرات و اسرار موجود در طبیعت، در زندگی ما نیز وجود دارند. آنها جزیی حیاتی از رشد و آغاز دوباره اند. ما چه درسهای مهم دیگری میتوانیم از طبیعت بیاموزیم؟

  • دوران بلاتکلیفی ما را در موقعیت نوشدن دوباره یا ناامیدی قرار می دهد. انتخاب با ماست

وقتی در زندگی با سختی ها و بلاتکلیفی روبه رو می شویم، احساس شکست می کنیم و در نهایت تسلیم می شویم. از ترس فلج می شویم و نمیدانیم روز بعد چه در انتظار ماست. اما هر بحرانی، موقعیتی برای یادگیری از شکستها و موقعیتهای دشوار است. ما با داشتن ذهنیت صحیح، دوباره به خودمان ایمان می آوریم و ترسهایمان را رها می کنیم. این زمانی اتفاق می افتد که موهبتِ موقعیتهای بی شمار را بپذیریم.

  • جوهره حیات متغیر و اسرارآمیز است

وقتی در فصلهای مختلف در طبیعت قدم می زنیم، متوجه می شویم که زندگی در حال تغییر و اسرارآمیز است. با ریختن برگهای رنگی در انتهای پاییز بر روی زمین، فضا غمگین می شود. روزها کوتاهتر و سردتر می شوند. در اواخر زمستان، روزهای بهاریِ زیبا ، طوفانهای سرد زمستانی را تغییر می دهند.

حتما بخوانید:   چطور پس از زایمان به اندام قبلی خود بازگردیم

طبیعت، مانند زندگی، دارای چرخه های تغییر و سکون است. برخی قابل پیش بینی ترند، بقیه بدون هشداری ظاهر می شوند. اما جوهره همه آنها این است که ما باید هر چالش و تغییری که زندگی پشت در خانه مان می گذارد را بپذیریم.

  • گذر زندگی به ما موقعیت روبه رو شدن با عدم قطعیت و اعتماد کردن را می دهد

با سپری کردن اوقاتی در طبیعت می آموزیم که هر چرخه ای تمام می شود و چرخه دیگر آغاز می گردد. تغییر به سکون می انجامد، که دیر یا زود خود تغییر جدیدی را به بار می آورد. این ریتم طبیعت و زندگی است. چرخه ها و ریتم ها برای پیشبرد ما به جلو طراحی شده اند. آنها باعث رشد و نوشدن دوباره ما می شوند. ما می آموزیم تا در دوران بلاتکلیفی اعتماد کنیم.  ما با مشاهده طبیعت، متوجه می شویم که کمتر کنترل کردن، به ما موقعیت حرکت به سمت مسیری جدید را می دهد و  پاسخهای خلاقی را در برابر موقعیتهای چالشی زندگی در اختیارمان می گذارد. کاهش  نیاز به گرفتن نتیجه ای خاص ، ما را از تأکید بر شکست ها و ناامیدی هایمان رهایی می بخشد. اعتماد داشتن به فرایند زندگی؛ ما را از تعیین هدف و تلاش برای دستیابی به آنها باز نمی دارد. بلکه به ما اجازه می دهد ببینیم آیا موقعیتهای دیگری به جز موقعیتهایی که انتظار روبه رو شدن با آنها را داشتیم ، وجود دارند یا خیر.

 

از سراسر وب

  • کارخانه ظروف یکبارمصرف