۸ قانون جهان شمول که نحوه سازوکار زندگی را توضیح میدهد

۸ قانون جهان شمول که نحوه سازوکار زندگی را توضیح میدهد
5/5 - (1 امتیاز)

چند قانون جهانی وجود دارد که کل موجودیت ما را راهبری می کند. اگر انسانی معنوی هستید، دانستن این قوانین و نحوه عملکردشان حقایق مهمی درباره زندگی برایتان آشکار می کند.

  • قانون خلقت

فکر، خالق هر چیزی است. شما با آگاهی از این قانون کیهانی میتوانید هر چیزی را با کنترل آگاهانه افکارتان و هدایت آنها در جهت صحیح خلق کنید. میتوانید شروع به خلق چیزیهایی کنید که میخواهید. متصدیان معنوی این عمل را متجلی سازی می نامند.

  • قانون تجلی

هر ایده حق دارد متجلی شود. اگر از افکارتان رضایت دارید پس اجازه دهید متجلی شوند. آنها را با شک و افکار منفی نابود نکنید. هر چیزی حق موجود بودن دارد.

  • قانون زمان

ما برای آرام کردن یا منتفی کردن تجلی یک ایده زمان داریم. دلیل وجود زمان همین است. به دلیل تکامل کیهان، طول مدت زمان لازم برای منتفی کردن تجلی یک ایده هر روز کمتر از روز قبل می شود. خیلی خوب است که قبل از اینکه افکارتان متجلی شود، یک فاصله زمانی وجود دارد. تصور کنید اگر افکارتان به محض فکر کردن به آنها متجلی می شدند چه اتفاقی می افتاد؟ پس اگر افکار بدی دارید، به سرعت شیوه تفکر خودتان را تا زمانی که وقت دارید،  در جهت مورد دلخواهتان تغییر دهید  .

  • قانون آزادی حق انتخاب

هر کسی حق دارد تا به چیزی که میخواهد فکر و در نتیجه هر چیزی که میخواهد را خلق کند. هیچ قانون و محدودیتی وجود ندارد. تنها حق انتخاب وجود دارد. آیا میخواهید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید؟ پس رویاهای دیگران را قضاوت نکنید.  اگر به دیگران اجازه ندهید تا به رویاهایشان فکر کنند آنگاه به طور خورکار، به خودتان اجازه نمیدهید.

  • قانون اجازه

هیچ ایده، رویداد یا فردی بدون اجازه ذهنی شما وارد زندگی تان نخواهد شد. هر چیزی که تجربه می کنید به دلیل اجازه ای است که شما صادر کرده اید. هیچ کس مقصر اتفاقاتی که در زندگی تان می افتد نیست. هر چیزی تنها با اجازه شما اتفاق می افتد

  • قانون تعادل

کائنات با هر کسی یکسان رفتار می کند. هیچ کس را تنبیه یا مجازات نمی کند. همه ما با هم برابریم. البته همیشه این طور به نظر نمی رسد و زندگی، وقتی که اتفاقات بد برای افراد خوب می افتد، ناعادلانه به نظر می رسد. اما بدترین شکستها و بدبختیها معمولا بهترین موقعیتها را برای رشد فراهم می آورند. آرام باشید و از زندگی لذت ببرید. لازم نیست چاپلوسی یا تظاهر به خوب بودن با دیگران بکنید.

  • قانون جمع

ما همه جزیی از کل هستیم. هیچ چیز تنها نیست. هیچ چیز ابدی یا ازلی نیست. شما بخشی از یک شهر، کشور، سیاره، کهکشان و کیهان هستید. این نکته را بپذیرید و بدانید که بدن تان نیز جزیی از کائنات است. این قانون جهانی نسخه دیگری از مفهومی شناخته شده است که می گوید همه ما به هم متصلیم. این مفهوم در حلقه های معنوی بسیار معروف است.

  • قانون تکامل

کائنات و همه عناصر و مولفه های آن همواره در حال تکاملند. کائنات همیشه در حال تکامل بوده و به تکاملش ادامه خواهد داد. شما همواره در حال تکاملید و این یک واقعیت امیدوار کننده است. از این فرایند لذت ببرید و هیچ گاه دست از رشد کردن برندارید. این قانون همچنین به ما یادآوری می کند که نباید در برابر تغییر مقاومت کنیم زیرا بخش مهمی از زندگی است. هیچ چیز ثابت نیست و ما باید بتوانیم با تغییرات مستمر زندگی خود را هماهنگ کنیم.

حتما بخوانید:   چگونه در در مدت 5 دقیقه پایان یک روز پر از استرس آرام شوید

 

از سراسر وب

  • کارخانه ظروف یکبارمصرف